Számláló
Ma
Összesen: 2
Egyedi: 1

Legtöbb
Összesen: 1256
Egyedi: 939

Oldal ...
Összesen: 113980
Egyedi: 3621
szerda 20 június 2012
Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdaság


Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdaság könyvelésével kapcsolatos a kérdésem. Egy könyvelésen belül pénztárkönyv vezetése esetén, hogyan és kell-e elkülöníteni a mezőgazdasági szolgáltatással kapcsolatos költséget vagy év végén bevétel arányosan állapítom meg pl. a felhasznált gázolaj és egyéb költségeket, munkabér és járulékai, személygépkocsi használat? Mi a gyakorlat?

Tekintettel arra, hogy a magánszemély külön bevallást ad az egyéni vállalkozásából és az õstermelésbõl származó jövedelmérõl, ennek érdekében a bevételeit kivétel nélkül, költségeit elsõsorban folyamatosan (adóelõleg fizetés) elkülönítetten kell nyilvántartania oly módon és módszerrel, hogy annak helyessége bármikor ellenõrizhetõ legyen. Erre a mai könyvelõ programok általában alkalmasak (tevékenységi gyûjtõk, stb). Arányosítás alkalmazható a mindkét tevékenységéhez felhasznált költségek tekintetében, ezt a bevételek arányában kell megosztani. Nem alkalmazható az arányosítás a mindkét tevékenységhez használt tárgyi eszköz költségeinek (értékcsökkenés, üzemelési költségek) elszámolásánál. Itt választani kell, hogy mely tevékenységnél történik az elszámolás. A vállalkozói kévét és annak terhei az egyéni vállalkozásban kerülnek elszámolásra.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:17:44 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Aki sajnálja a pénzt a tudás megszerzésére


"Aki sajnálja a pénzt a tudás megszerzésére, az nem számol a tudatlanság költségeivel."

(Tonk Emil)

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:17:25 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Láncügylettel kapcsolatosan van kérdésem


A következő láncügylettel kapcsolatosan van kérdésem?

"A" magyar Kft. gyártja a terméket és értékesíti "B" német Kft. felé, "B" továbbértékesíti azt "C" német cég részére. A szállítás "A" telephelyéről (magyar) történik a "C"német cég szervezésében. A számlát "A" kiállítja "B"-nek ÁFÁ-stól, majd "B" kiállítja "C"-nek ÁFA mentesen.

1.) "B" hogyan igényelheti vissza az áfát Magyarországon?
2.) "B"-nek milyen bejelentkezési kötelezettségei vannak NAV-hoz?

Láncügylet esetén, ha a küldeménykénti feladást, fuvarozást akár az értékesítõ, akár a beszerzõ (vagy az általuk megbízott harmadik személy) végzi, teljesítés helye az a hely, ahol a termék a fuvarozás megkezdésekor van.

A kérdésben szereplõ esetben a fuvart a láncban utolsó "C" beszerzõ bonyolítja, így ennek az értékesítésnek a teljesítési helyére alkalmazandó az a szabály, hogy az értékesítés a fuvarozás megkezdésének helyén teljesített. Ez pedig Magyarország.

Ebben az esetben "A" és "B" szereplõk között az értékesítés magyar belföldi adóköteles értékesítés lesz, mert ez az értékesítés megelõzi a fuvarozásos értékesítést, "B" szereplõnek be kell jelentkeznie Magyarországon adóalanynak. "B" szereplõ tehát a magyar közösségi adószámával számlázza az értékesítést, magyar adószáma birtokában magyar ÁFA bevallásra kötelezett. E bevallása során tudja a rá áthárított magyar forgalmi adót visszaigényelni, ha ennek egyéb törvényi feltételei is fennállnak.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:17:06 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kft. kölcsönt kap egy bevételi nyilvántartást vezető evás Bt-től.


Kft. kölcsönt kap egy bevételi nyilvántartást vezető evás Bt-től. Bt. a kölcsönt elengedi. A Kft-nek kell-e nyilatkoznia a Bt. felé, hogy nyereséges lenne cége az elengedett hitel nélkül is, illetve ha nem lesz nyereséges mégsem a Kft., akkor az EVÁ-s Bt-nek, -mivel nem tartozik a társasági adó hatálya álá- van e fizetési kötelezettsége a NAV felé.

A kölcsönt kapó Kft-nél a kölcsönkötelezettség elengedésekor rendkívüli bevétel keletkezik, mely a társasági adóalapjában, s így a társasági adó rendszerében jövedelemként megjelenik. A kölcsönt elengedõ evás Bt. felé nyilatkozatot tenni szükségtelen, a Bt-nek a kölcsön elengedése miatt adókötelezettsége nem keletkezik.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:16:42 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Régen már nullára leírt autóikat szeretnék megvásárolni a cégtől a piaci ár alatt


Egy kft-nek 2 tagja van. (50-50%). Személyesen közreműködnek tagi jogviszony keretében.

1.Régen már nullára leírt autóikat szeretnék megvásárolni a cégtől a piaci ár alatt. A piaci ár is a vételi ár különbözete hogy adózik a magánszemélynél? Milyen adókat, járulékokat kell megfizetnie a magánszemélynek illetve a kifizetőnek?

2.Ha a tulajdonosok kölcsönt szeretnének felvenni a cégtől milyen lehetőségeik vannak?

a) Tehetik-e ezt kamatmentesen, van-e ennek maximális értéke. Milyen adókötelezettség terheli a társas vállalkozót és a céget?

b) Ha kamatot számolnak rá? Mi ennek a mértéke, illetve adóvonzata a cég és a társas vállalkozó részéről. van-e maximális értéke?

Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában, pénzben, vagy nem pénzben mástól megszerzett vagyoni érték [Szja tv. 4.§ (2)]. Nem pénzben megszerzett bevételnek minõsül a dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes, vagy kedvezményes használata, igénybevétele. A jövedelem a szokásos piaci ár és a megszerzésére fordított (ténylegesen fizetett) összeg közötti különbözet, mely a magánszemély egyéb jövedelme lesz.

Az adó alapját pénzben kifejezve, a termék, szolgáltatás szokásos piaci árán kell megállapítani [Áfa tv. 66.§ (2)]. A magánszemély az egyéb jövedelme után Szja-t és Eho-t fizet. A Kft az általános forgalmi adót a piaci ár után fizeti meg, ha az értékesítés nem független felek között valósul meg, és az ellenérték aránytalanul alacsony a szokásos piaci árhoz képest [Áfa tv. 67.§ (1). bekezdés b) pont]. Az Áfa felszámításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy személygépkocsi értékesítés esetében a korábbi levonási tilalomra tekintettel a konkrét esetben kell-e forgalmi adót felszámítani. Nincs arra egyértelmû szabály, hogy mikor számít az ellenérték aránytalanul alacsonynak, a gyakorlatban 20 - 30 %-al alacsonyabb árat még a hatóság nem kifogásol.

A társaság adhat kölcsönt a tulajdonosnak, ennek törvényben rögzített mértéke nincs. Ha a magánszemély a kölcsön után nem fizeti meg a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékkal növelt összegét, kamatkedvezménybõl származó jövedelme keletkezik [Szja tv. 72.§.]. A kifizetõ a kamatkedvezmény 1,19-szerese után 16 % személyi jövedelemadót és 27 % Eho-t [Eho. tv. 3.§ (1) bekezdés bb). pont] fizet. Errõl bõvebben olvashat a komplex témák között "Kamatkedvezménybõl származó jövedelem - elszámolásra és elõlegre kiadott összegek" cím alatt.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:16:23 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kft. alkalmazottjának lakásvásárláshoz "hitelt" szeretne nyújtani


Kft. alkalmazottjának lakásvásárláshoz "hitelt" szeretne nyújtani, amit nem kellene visszafizetnie. Ez lényegében a svájci frank alapú lakáshitel kiváltásával függ össze. Kft. bankon keresztül utalja a hitelt adó bank számlájára az összeget. A hitel az alkalmazott nevén van, haszonélvezeti jog van bejegyezve az Ő nevén. Adóvonzata van-e ennek az ügyletnek a Kft-nél, illetve a magánszemélynél. Ha igen, akkor hogy kellene eljárni hogy ne legyen adózási kötelezettség.

A kérdésben szereplõ hitel megfogalmazás, melyet nem kell visszafizetni, nem helyes. A vissza nem, fizetendõ juttatás nem kezelhetõ hitelként, mert a hitelt vissza kell fizetni.

Az elfogadott adótörvény módosítások az Szja tv.-t is érinti, a tv. 1. számú mellékletének 2.8. pontja alapján a munkáltató adómentesen nyújthat pénzügyi segítséget munkavállalója számára. A feltételek szerint a munkáltató által munkavállalójának a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez adott vissza nem térítendõ támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része adómentes juttatásként adható. A mentesség feltétele, hogy a munkáltató a támogatást közvetlenül a hitelt nyújtó pénzintézetnek utalja át. Ez a juttatás akkor is adómentes, ha a munkavállaló már teljesítette a végtörlesztést Ha a munkavállaló a végtörlesztést a munkáltatói támogatás nyújtását megelõzõen teljesítette és a munkavállaló a végtörlesztésre vonatkozó, a pénzügyi intézmény által befogadott igénybejelentéssel, valamint a hitelfelvevõ végtörlesztéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítését hitelt érdemlõen igazoló dokumentummal (pl. banki átutalást igazoló bankszámlakivonat) igazolja a végtörlesztés megtörténtét, akkor a támogatás utalása közvetlenül a munkavállaló által megjelölt bankszámlára is történhet. A törvény ezen módosításának hatályba lépése 2011. szeptember 29-e, és a 2012. február 28-ig teljesített támogatásra lehet alkalmazni.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:16:02 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Hogyan kell értelmezni az alanyi adómentesség határát az alábbi esetben?


Hogyan kell értelmezni az alanyi adómentesség határát az alábbi esetben?

Az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozó egyedi szoftverfejlesztést, szoftver frissítést végez egy amerikai székhelyű amerikai cégnek. Ezt a szolgáltatást elektronikus úton teljesíti a megrendelő felé. Egyéb tevékenységet nem végez, más árbevétele nincsen. Az én értelmezésem szerint ez a tevékenység nem tartozik az ÁFA tv. területi hatálya alá.(ÁFA tv. 37 §. (1) bek., 2 §. a) Jól értelmezem-e, hogy ezért nem kell az alanyi mentesség határánál figyelembe venni az ebből származó árbevételét? Hogy kell értelmezni jelen esetben az áfa tv. 193. § (1) bekezdés d) pontját, mely szerint " az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében."

Az Áfa tv 257.§-a szerint az alanyi adómentes adóalany mentesül az adóbevallási kötelezettség alól mindazon idõszakokban amelyekben nem keletkezett önadózással megállapítandó fizetendõ adója, illetve nem érvényesít adólevonási jogot. Azokban az esetekben amikor az alanyi adómentességet választó adóalany nem járhat el alanyi mentes minõségében,nem mentesül az adóbevallási kötelezettség alól. Az Áfa tv. A 195.§ (1) bekezdésében megfogalmazott általános szabály szerint az alanyi adómentesség idõszakában keletkezett elõzetesen felszámított áfa levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha törvény szerint nem alanyi adómentes minõségében jár el. Kivéve külföldön teljesített szolgáltatás nyújtás esetét.( [Áfa tv. 195.§ (2) bekezdés d). pontja], ebbõl az következik, hogy az elõzetesen felszámított forgalmi adót csak azon beszerzések esetében lehet levonni, mely az adott szolgáltatáshoz kapcsolódik.

Ezekben az esetekben tehát bevallásokat kell adni, melyen jelölni szükséges, hogy adómentes státusza mellett keletkezett adófizetési kötelezettsége. Az Áfa bevallást arra a hónapra tekintettel kell benyújtani a hónapot követõ 20-ig, amelyben volt ilyen szolgáltatás. Az e tevékenységbõl származó bevétel nem része az alanyi mentesség határának.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 20. szerda - 13:15:42 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
kedd 19 június 2012
2012.01.01-től a 25 %-os Áfa mérték 27 %-ra nő


A hét fontos híre

2012.01.01-től a 25 %-os Áfa mérték 27 %-ra nő. Ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnénk tisztázni.

1. Mi a helyzet az Áfa t. 58.§ (1). bekezdés szerinti elszámolással (részletfizetés, határozott időre szóló elszámolás), hiszen ebben az esetben a tényleges teljesítés időpontja eltér az Áfa tv. szerint meghatározott teljesítési időponttól? Milyen áfa mértéket kell a számlán alkalmazni?

ha a tényleges teljesítési időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2011. évre esik, a számlán 25 %-os mértéket kell feltüntetni
ha a tényleges teljesítési időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2012. évre esik, a számlán 27 %-os mértéket kell feltüntetni
ha a tényleges teljesítési időszak teljes egésze 2011. évre, a fizetési határidő 2012. évre esik, a számlán 25 %-os mértéket kell feltüntetni
ha a tényleges teljesítési időszak teljes egésze 2012. évre, a fizetési határidő 2011. évre esik, a számlán 25 %-os mértéket kell feltüntetni
ha a tényleges teljesítési időszak osztott, egy része 2011.évre, egy része 2012. évre esik, a fizetési határidő 2011. évre esik, a számlán 25 %-os mértéket kell feltüntetni
ha a tényleges teljesítési időszak osztott, egy része 2011.évre, egy része 2012. évre esik, a fizetési határidő 2012. évre esik, a számlán szereplő összeget a napok száma szerint kell megosztani, a 2011. évre jutó részre 25 %, a 2012. évre jutó részre 27 % az áfa mértéke

2. Mi a teendő a pénztárgépekkel?

Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2012. február 29. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni. Az átállításig a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet használó adóalanynak a nyugta, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával kell eleget tennie.

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre
 adaptált szabályzatok: www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 19. kedd - 20:56:27 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
péntek 15 június 2012
Egy ember számáraA hét aforizmája

Egy ember számára semmi sem lehetetlen - ha nem neki kell megcsinálni

(A.H. Weiler) 

Ha még nem próbálta ki a Könyvelői Praktikumot, akkor töltse le az ingyenes változatot!

Szabályzatminták és cégre adaptált szabályzatok: 
www.szabalyzat.com


A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének ajánlásával.
 


A Könyvelőirodák Országos Szövetségének ajánlásával.
 
Írta AREH - ADMIN - 2012. június 15. péntek - 17:11:31 | Hozzászólás: 0 |Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Archívum
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Nyelv kiválasztása


©Copyright by Anna di Rivombrosa Kft.; ©1988-2012; ©Minden jog fenntartva. Az AREH®, az Anna di Rivombrosa®,
az Anna di Rivombrosa Economy Hungary® nevek és logók az Anna di Rivombrosa Kft. bejegyzett védjegyei.

©Copyright by Anna di Rivombrosa Kft.; ©1988-2012; ©Minden jog fenntartva. eEFi Group
  
Oldal létrehozási idő: 0.2483 másodperc, 0.0426 lekérdezési idő. Adatbázis lekérdezés: 38. Memória használat: 4,393kb